Czesław Lang o współpracy z Polską Organizacją Turystyczną